Záhradné tipy

Spor o vysoké stromy


Problémom môžu byť vysoké stromy

Stromy patria do záhrady, patria do prírody a všetci ich majú radi. Celá vec je však obmedzená, ak sused vysoké stromy v záhrade, ktorá vďaka svojim tieňom zabezpečí, že už nebudete mať slnko na svojom vlastnom pozemku.

Musia sa dodržať minimálne vôle
Ešte horšie je, ak tiene už nechcú rásť alebo sa dokonca zlomia. Máte tu možnosti, a ak áno, ktoré? Je to veľmi ťažká záležitosť, kvôli ktorej sa uskutočnilo veľa procesov. Zákon hovorí, že sused musí udržiavať minimálne vzdialenosti od susedného majetku.

Nerežte len stromy
Ak však zistíte, že tieto vzdialenosti neboli dodržané, môžete požiadať o pravidelné zníženie času. Keďže stromy podliehajú veľmi osobitnej ochrane, nie je dovolené ich jednoducho vyrezávať.

Prijmite tiene
Jurisprudencia hovorí, že keď používate záhradu a užívate si pohodlie zdravého a studeného vzduchu, musíte tiež akceptovať nevýhody tieňa alebo padajúcich listov.