Výzdoba

Ako správne odoberiem vzorky pôdy na záhrade?


LUFA je zodpovedný za analýzu vzoriek pôdy

kto Vzorky pôdy v záhrade na objektívne preskúmanie kvality pôdy by sa mal vykonať priekopnícky obrad v hĺbke asi 25 cm. Potom sa tu odstráni zemina, ktorá by mala mať tvar tehly.

Odoberte vzorku pôdy z okraja rýľa
Na dosiahnutie dobrého výsledku je potrebných 15 až 20 vzoriek na 100 štvorcových centimetrov pôdy. Za týmto účelom sa vzorky pôdy odoberajú okolo okraja rýča čistým nožom alebo lyžičkou a plnia sa do čistej nádoby alebo iného vyčisteného kontajnera. Vzorky pôdy sa musia dôkladne premiešať.

Ak je záhrada pomerne veľká, môže byť užitočné odobrať vzorky pôdy z rôznych častí záhrady. Nakoniec sa odstráni asi 250 až 500 g odstránenej a zmiešanej zeminy a umiestni sa do plastového vrecka, ktoré je utesnené a označené.

Stanovenie kvality pôdy
Na určenie kvality pôdy sú dôležité aj informácie o spôsobe využívania pôdy, pretože trávnik si vyžaduje iné podmienky ako ovocie alebo zelenina. Poľnohospodársky výskumný ústav, skrátene LUFA, je zodpovedný za analýzu vzoriek pôdy a vypočítava okolo 20 eur za štandardné odporúčanie v oblasti hnojenia.